Podsumowanie panelu dyskusyjnego w ramach Nowoczesnej Polski Wschodniej

Nowoczesna Polska Wschodnia Suwałki

„NOWOCZESNA POLSKA WSCHODNIA”

Program dla Polski Wschodniej

Nowoczesna przygotowuje nowy program dla województw wschodniej części Polski. Rozpoczęcie prac nad programem zostało ogłoszone w Białymstoku przez Ryszarda Petru, w listopadzie ubiegłego roku. W kwietniu podczas spotkania w Kielcach zostały powołane do życia grupy robocze w poszczególnych obszarach. Inicjatywa jest bardzo ważna dla województw Polski Wschodniej o czym przypomina Mateusz Witczuk, wiceprzewodniczący Regionu Podlaskiego Nowoczesnej, jeden z inicjatorów grupy Nowoczesna Polska Wschodnia oraz koordynator projektu. „Wschodnie województwa naszego kraju borykają się ze swoimi problemami, które często różnią się od kłopotów, z którymi muszą zmagać się inne regiony Polski. Długo ta część Polski była zaniedbywana, a większość inwestycji, chociażby infrastrukturalnych było podejmowanych od zachodniej granicy do linii Wisły. Czas na szybki rozwój wschodu naszego kraju. Inicjatywami na jego rzecz będzie się zajmować nasza grupa” – informuje Witczuk.

16 czerwca br. odbył się pierwszy panel dyskusyjny z udziałem mieszkańców Suwałk, w którym wzięli udział posłowie Nowoczesnej: Mirosław Pampuch, Krzysztof Truskolaski, Mirosław Suchoń oraz Zbigniew Gryglas. W dyskusji brali udział również eksperci Nowoczesnej: Magdalena Dołęga oraz Wiesław Kalicki. Tematyka spotkania dotyczyła – w głównej mierze – problemów związanych z infrastrukturą. Podniesiono m.in. kwestie lotnisk (w Białymstoku i Suwałkach), drogi krajowej Nr S61, drogi S19 i S8, a także rozmawiano o wadach transportu kolejowego w tym regionie.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją Magdaleny Dołęgi – eksperta branży logistyki i transportu międzynarodowego, która wskazała istotne problemy północno-wschodniej Polski w tym obszarze. W dalszej części wydarzenia rozpoczęto dyskusję z mieszkańcami Suwałki nt problemów infrastrukturalnych tej części kraju. Poseł ziemi warmińsko-mazurskiej, Mirosław Pampuch, wskazał, że istotą jest przede wszystkim zadbanie o rozwój sieci dróg lokalnych, położenie nacisku na ich modernizację, ponieważ w dalszej perspektywie czasu będziemy mieli kilometry wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych kosztem dróg lokalnych, które zostają niszczone przez skierowany na nie ciężki transport, którego ruch odbywa się podczas budowy nowych sieci. Wobec powyższego to wpływa na spowolnienie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, która nie może w pełni wykorzystywać swojego potencjału i konkurować. Dodał też, że najpierw trzeba zadbać o rozwój tych dróg, a ostatecznie stawiać na rozwój lotnisk. Przykładem, którym posługiwał się poseł Pampuch było między innymi lotnisko Olsztyn-Szymany, zlokalizowane w województwie warmińsko-mazurskim.

W odniesieniu do infrastruktury drogowej woj. podlaskiego, poseł Truskolaski podkreślił, że DK S61 na trasie Suwałki-Białystok, którą często nazywa się „Drogą Śmierci” – w przypadku wygranych przez Nowoczesną wyborów do parlamentu – zostanie zmodernizowana o dodatkowy pas jezdni. Poseł Mirosław Suchoń zabrał głos w sprawie kolei dużych prędkości. Wspomniał, że do Suwałk dotarł pociągiem, bo chciał zweryfikować jak wygląda podróż na Suwalszczyznę właśnie drogą kolejową. O infrastrukturze kolejowej mówił również poseł Zbigniew Gryglas. Poseł Gryglas odniósł się także do szlaków wodnych oraz turystyki. Posłowie obecni na spotkaniu zaznaczali jak ważny jest dla nich wschód Polski oraz głos mieszkańców. W trakcie dyskusji mieszkańcy obecni na sali mówili o wielu problemach, z którymi się borykają oraz przedstawiali swoje wizje na rozwiązanie lokalnych problemów. Właśnie na sugestie i opinie mieszkańców terenów Polski Wschodniej liczą posłowie Nowoczesnej i działacze partii zaangażowani w projekt.

Oprócz wspomnianych zagadnień nie zabrakło również debaty na temat źródeł energii odnawialnej, polityki senioralnej, a także edukacji i rolnictwa północno-wschodniej części kraju.

Spotkanie zakończyła prezentacja Wiesława Kalickiego – członka grupy eksperckiej Nowoczesnej „Rolnictwo i rozwój wsi”, który przedstawił skok cywilizacyjny na wsi w odniesieniu do wyzwań programowych odnoszących się do Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie budżetowej UE.

Kolejna debata w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami regionów Polski Wschodniej odbędzie się we wrześniu na Podkarpaciu.

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?